ANARKAKRANT

[verre nazaat van de krant uit 1979-1981]

[naar lopende maand]


30 mei 2006

trouw.nl meldt als alle kranten het escalerende geweld in Afghanistan. Met foto met opgewonden types met bijschrift 'woedende inwoners'.[fotootje] Mij dunkt dat het venten zijn niet zomaar inwoners.
Op het minifotootje is niet te zien dat op de achtergrond honderden mannen lopen, dat Afghanistan een streek is waar de vrouwen vooral onzichtbaar zijn, dat ze onzichtbaar gehouden worden, dat Afghanistan een macholand is.
En zodra macho's zich opwinden is het geweld niet ver meer.
En zodra er geweld is vliegen de fotografen erop af.
En als er even geen geweld is dan vraagt de fotograaf een paar venten om zich uitzinnig te gedragen.
En als er een geweldsfoto is dan vindt de krant dat interessant.
Alleen is het geen nieuws maar oud als de wereld.
Bijna schreef ik: dat nieuws heeft een enorme baard. [W]

28 mei 2006

Patriarchaal en patriarchaat zijn van die woorden met velerlei betekenis die daardoor eer misverstanden oproepen dan duidelijkheid verschaffen. De Nederlandse wikipedia geeft alleen uitleg over de kerkelijke betekenis van het woord (de hiërarchie van paus kardinaal aartsbisschop bisschop deken pastoor kapelaan kortom jongens onder elkaar), de Engelse wikipedia vermeldt ook de socio- en antropologische betekenissen en de feministische. En bevat een link naar testosteronvergiftiging maar bij dat artikel staat een waarschuwing dat de neutraliteit van het geschrevene te denken geeft.
Dat geeft weer te denken.
Of niet. De term lijkt me als grapje bedoeld.
Wat geen grapje is is dat er zoveel gebieden op de wereld zijn waar het vooral mannen zijn die de lakens uitdelen (en vrouwen die de lakens wassen), dat er zoveel gebieden van het leven zijn waarin het vooral mannen zijn die aan de weg timmeren. Ook hierterstede hiertelande hiertereuropa.
Omdat er aardige mannen bestaan en verstandige mannen zal testosteron niet zomaar de oorzaak hiervan zijn. Omdat er aardige vaders bestaan en verstandige vaders is patriarchaat geen duidelijke term, heerschappij der vaders. Het probleem hoeft niet in de vaders te zitten.
Het zit in het heersen.
Dat heersen heet machismo. [W]

27 mei 2006

Eergister gebruikte ik het woord hysterie. Het staat voor een opgewonden onverstandige staat van geest, maar het woord is afgeleid van het Griekse woord voor baarmoeder, staat voor een staat van lichaam dus, meer in het bijzonder de staat van het vrouwelijk lichaam. Het woord zegt dat het vooral vrouwen zijn die onverstandige opgewondenheden vertonen.
Ik dacht dat het woord uit psycho-analytische hoek kwam en dat we het kunnen zien als een relict uit de o zo patriarchale negentiende eeuw, maar volgens de wikipedia gebruikte Hippokrates het al, een oude Griek. En dan kunnen we het zien als een relict uit het o zo patriarchale antieke Hellas.
Hysterie is vrouwelijk? Dat is te zeggen. Zet tienduizend hysterische wijven bij elkaar en er gebeurt niets (of misschien krijgen ze de slappe lach), maar zet tienduizend hysterische venten bij elkaar, dan zit je al gauw met een schade van een miljoen euro en met wat pech beginnen ze een oorlog en beloopt de schade een miljoen mensenlevens, een miljoen verkrachtingen, en een miljoen miljoen euro. Want het mag dan het geval zijn dat ze geen baarmoeder hebben, in staat tot onverstandige opgewondenheid zijn ze wel degelijk. Het zijn namelijk heel gevoelige tiepjes. Een trotsje is zo gekrenkt. [W]

26 mei 2006

Dit wordt vaak over Voltaire verteld: dat hij zei dat hij, Voltaire, het weliswaar gloeiend oneens was met pastoor X maar dat hij, Voltaire, zijn leven ervoor zou geven dat de pastoor zijn mening openbaar kon uiten. Voltaire als kampioen vrijheid van meningsuiting, mooi verhaal, maar apokrief verhaal, onjuist verhaal, Voltaire heeft dat nooit gezegd.
Maar dan is het mooi dat zo'n verzonnen verhaal zo vaak wordt aangehaald, is het mooi dat via Voltaire volstrekte vrijheid van meningsuiting wordt bepleit, is het mooi dat gedacht wordt dat Voltaire het gezegd zou kunnen hebben.
Zodra je weet dat het verhaal verzonnen is is het mooi om van iemand anders te denken dat die de kampioen zal zijn geweest, dat die het gezegd zou kunnen hebben en als je niemand als kampioen weet te bedenken is het mooi te denken dat je het zelf gezegd zou kunnen hebben.
Maar -- vrijheid van meningsuiting is een veelkoppig monster waarvoor het misschien niet makkelijk is je leven te geven.
Maar -- ónvrijheid van meningsuiting is een monsterlijker veelkoppiger wangedrochtelijker ding.
Maar -- wat dan te doen. [W]

25 mei 2006

Mooi hoe in een orale cultuur een hele stamboom bij de parate kennis hoort. Ik zou met veel moeite een enkele van mijn overgrootouders kunnen noemen, drie generaties terug, zeker geen elf. Het is wel een patriarchale lijst van Ayaan, voorvaderen geen voormoederen, maar het verschil met de autochtoon germaanse methode is nul.
Hoewel stambomen steeds vaker parentelen zijn, dat wil zeggen alle nageslacht, de hele boom, niet de takken van de dochters vergeten, niet alleen het naamgeslacht, niet de boom van het Y-chromosoom. [W van Trees van Marie van Trees van Joanna van Marie van Marie]

25 mei 2006

Op de feminismediscussielijst staat een oproep om een petitie te tekenen ter ondersteuning van Ayaan, een internationale petitie nog wel, de hysterie verbreidt zich over de wereld. Ayaan Hirsi Magan Isse Guleid Ali Wai'ays Muhammad Ali Umar Osman Mahamud is een lastig geval. Als lastpak. Maar ook lastig te plaatsen zowel vanuit feministische als anarchistische optiek. Klassiek anarchistisch is het makkelijk: de staat is vies en de rechtse partijen stinken zo mogelijk nog meer. Maar de staat is zelf niets, ik zie mensen die allemaal doodgewone billen hebben en een hoofd en een mond en soms komt daar iets verstandigs uit en soms iets doms. Uit die mond bedoel ik, niet de kont. En dan komt Ayaan kond doen van vrouwenonderdrukking waar je als feministe niet tegen kunt zijn, maar in 1 adem rept ze meteen van verbod dit en verbod dat oftewel een sterkere staat. Ach wee, dat is de weg niet.
En ze vervolgt met haar stokpaardje of stokkameeltje dat de islam dit en de islam dat, tegelijk te veel en te weinig generaliserend.
Te veel want ik denk aan die orthodoxe moslimjongen die we taalles gaven, aardiger kom je niet snel tegen.
Te weinig want die kwalijke zaken hebben bijster weinig met de islam van doen. De blijf-van-mijn-lijf-huizen zijn opgericht toen er nog nauwelijks moslimvrouwen te bekennen waren, mohammedaansen zeiden we toen. En eerwraak mag in sommige macho-culturen een enigszins normaal (normaal in de zin van abnormaal) verschijnsel zijn, en dat verschijnsel is dan via immigratie hierheen gekomen, maar, maar dat verschijnsel was er al. Kijk eens naar de moorden die door autochtonen of in goed nederlands inboorlingen worden gepleegd. Man vermoordt ex en haar nieuwe vriend.
Soort eerwraak toch. Niks islam, overal venten met bezitsdrang. [W]

24 mei 2006

nu.nl meldt dat een kopstuk uit de onderwereld is aangehouden. Kopstuk is een sexeneutraal woord maar zeg eens eerlijk, dacht je bij dit kopstuk aan een plooirok, bloemetjesjurk of een hoog-opgestoken geblondeerde woeps met haar? [W]

23 mei 2006

nrc.nl meldt dat het rijkeluisblad Quote morgen een lijst publiceert met 50 jonge miljonairs. Waarbij jong staat voor onder de 41. Waarbij rijk staat voor hebbende meer dan 5 miljoen euro. Waarbij miljonair staat voor vent.
Pas op plaats 46 staat de eerste vent van het vrouwelijk geslacht en ik schrijf daar 'pas' maar ik bedoel 'verdorie daar al'. Bij alle discussies over het glazen plafond waar de vrouwheid niet doorheen weet te stoten of waar de manheid de vrouwheid weert, denk ik altijd dat dat glazen plafond tevens een glazen vloer is en dat ik hoop dat dat glas als alle glas breekbaar is en dat er een dag zal komen waarop de zaak barst en de hele mikmak van daarboven onder veel geraas zal afdalen naar menselijker oorden.
Dat wil zeggen lang lang lang niet hebbende miljoenen. Dat wil zeggen niet zijnde vent.
Maar gewoon mens. Echt mens. Met verantwoordelijkheidsgevoel. [W]