terug naar de boekenpagina
bestelgegevens, zie ook onderaan deze pagina

HOE KOMEN KRINGEN IN HET WATER

AARDIGE FILOSOFIE

door Weia Reinboud

Waarom verwateren radikale bewegingen? Heeft het iets te maken met het feit dat bewegingen zich meestal beperken tot een klein gebied? En heeft het te maken met het feit dat er een diepe kloof is tussen de wereld van het aktie-voeren en de wereld van het systematies nadenken/filosoferen? In dit boek beweren we dat je bij het zoeken van oplossingen niet om allerlei filosofiese vragen heen kunt. 'Zijn er uitgangspunten te vinden die iedereen wijs vindt?' 'Wat houdt het begrip 'vrijheid' in, en wat is (filosofies gezien) het verschil tussen anarchisme en liberalisme?' 'Hoe ontstaat kennis?' 'Bestaat wilskracht?' 'Wat heb je aan het begrip 'waarheid'?' 'Hoe zijn 'voelen' en 'denken' met elkaar verweven?'Aan de hand van deze en vele andere vragen wordt er in dit boek een eigen, alternatieve filosofie gebouwd. Een filosofie die niet alleen konsekwenties heeft voor de inhoud van je hoofd maar ook voor je doen en laten in het dagelijks leven. Het gaat ons niet om de geschiedenis maar om de toekomst, om stevige veranderingen. En aangezien we met ons allen op 1 aarde wonen, is dit boek bedoeld voor iedereen.

308 bladzijden, 20x14 cm, € 5,00, nog enkele exemplaren beschikbaar; 1989, ISBN 90 73034 02 7
[filosofie] [anarchisme] [feminisme] [jongeren]

Uit een bespreking: 'Filosofie is voor veel mensen een moeilijke en abstracte aangelegenheid over onduidelijke onderwerpen. De schrijfsters van dit aardige boek laten zien dat het ook anders kan, niet moeilijk en over gewone dingen. Het alledaagse huis-tuin-en-keuken bestaan is startpunt van hun nadenken geworden. Zij stellen dat wil het beter gaan met de aarde en de mensen, we meer moeten weten over denken. Het boek is nadrukkelijk bedoeld als "een alfabetiseringscampagne van kennistheoretische analfabeten". Nadenken over denken is niet makkelijk, het is daarom een prestatie van de schrijfsters dat zij er toch in geslaagd zijn dit moeilijke onderwerp in gewone mensentaal te behandelen. Zij maken daarbij veelvuldig gebruik van verhaaltjes en dialogen (...) een stimulerend boek, een boek om over na te denken. Uitgegeven op kringlooppapier.'Bestellen via de post, of via e-mail (vergeet je postadres niet te vermelden!). Betalen na ontvangst. Let op: genoemde prijs is exclusief verzendkosten. Ook te bestellen via de boekhandel.

ATALANTA
Simon Bolivarstraat 87, 3573 ZK, Utrecht
E-mail: atalanta (apenstaartje) at-A-lanta (punt) nl

naar de beginpagina van Atalanta