terug naar de boekenpagina
bestelgegevens, zie ook onderaan deze pagina

WELKE VRIJHEID

ESSAY OVER VRIJHEID EN BESCHAVING

door Weia Reinboud

In het essay gaat het om de vraag hoe een samenleving op vrijheid gegrondvest zou kunnen worden. Eerst moet dan het begrip 'vrijheid' onder de loep genomen worden, want het is te veelomvattend en daardoor te vaag om zondermeer gebruikt te kunnen worden.
De flaptekst van het boek: 'Vrijheid staat op een voetstuk, maar de ene vrijheid is de andere niet – zakkenrollers en zakkenvullers nemen de vrijheid om dingen te doen die niet altijd even sociaal gevonden worden. Binnen alle mogelijke vrijheden kan, vanuit het niveau van de samenleving gezien, onderscheid aangebracht worden tussen vrijheden die beter of slechter uitpakken. Of in andere woorden: vrijheden die beschaafder of onbeschaafder zijn. In dit essay wordt het een en ander gezegd over verschillende soorten vrijheid, over de verhouding van individu en samenleving, over schaarste en geld, over honger en kapitaal, over ellende en oorzaken, over straffen en regelen, over rijk en arm. Er blijkt genoeg aanleiding te zijn voor kritische opmerkingen, maar ook genoeg voor positieve verhalen.'
In het boek ontstaat aan de hand van een paar simpele voorbeelden een verdeling in vier soorten vrijheid. Gaandeweg wordt dan ook duidelijk dat zowel individuen als samenlevingen vrijheid vaak een stuk serieuzer zouden kunnen nemen.
Weia Reinboud: 'Het woord 'vrijheid' neemt men o zo vaak in de mond, maar bij nadere beschouwing blijkt dat er slechts heel bepaalde vrijheden bedoeld worden. Dat leidt tot een praktijk waarin men nogal eens een loopje neemt met allerlei vrijheden, in het bijzonder de vrijheden van anderen. Dat wilde ik eens wat nauwkeuriger onderzoeken, maar dan wel in essayvorm om ook allerlei interessante zijpaden te kunnen bewandelen. Intussen bevat het boek ideeën over hoe een samenleving op vrijheid gegrondvest kan worden. Mooi perspectief! Hoewel het zou kunnen dat veel mensen daar geen zin in hebben.'

96 bladzijden, 21x14 cm, €5,00; februari 2010, ISBN 978 90 73034 48 8
[filosofie] [economie] [anarchisme]

Uit de bespreking door NBD/Biblion: 'Als er een inburgeringsexamen bestond voor de mensheid, dan zou dit boekje bij de verplichte stof moeten horen. In 52 korte hoofdstukjes geeft de schrijfster een visie op de rol van vrijheid in de samenleving. Daarbij paart zij een grote emotionele betrokkenheid bij mondiale problemen van armoede, honger en vervuiling aan een minstens zo grote rationele trefzekerheid bij de analyse van de relevante begrippen en systemen. En dat alles schrijft zij op in een taal die simpel is, direct, en helder, en die voldoende humor bevat om de inhoud licht te houden. De schrijfster draagt het hart links van het midden. Dat ontslaat andersdenkenden niet van de verplichting om haar argumenten serieus te nemen. (...) Met noten en een korte boekenlijst.' (Dick van der Steen)

WHICH FREEDOM

AN ESSAY ABOUT FREEDOM AND CIVILISATION

by Weia Reinboud
translation of 'Welke vrijheid' by Stuart Field

Freedom or liberty often gets put on a pedestal, but one type of freedom is different from another – pickpockets and profiteers take the liberty of doing things that are sometimes considered antisocial. Within the spectrum of all possible types of freedom, a distinction can be made between freedoms which affect society for better or worse. Or in other words, freedoms which are more or less civilised. This essay talks about the different types of freedom, the relationship between individuals and society, scarcity and money, hunger and capital, misery and its causes, punishments and rules, rich and poor. Plenty of opportunities for critical remarks spring from the discussion, but there are also plenty of positive stories.

We have had hard copies, but it is too expensive to print them in small numbers, so now we only have free digital versions:
book as pdf
book in spreads as pdf
96 pages; 2012, ISBN 978 90 73034 53 2
[philosophy] [economics] [anarchism]Bestellen via de post, of via e-mail (vergeet je postadres niet te vermelden!). Betalen na ontvangst. Let op: genoemde prijs is exclusief verzendkosten. Ook te bestellen via de boekhandel.

ATALANTA
Simon Bolivarstraat 87, 3573 ZK, Utrecht
E-mail: atalanta (apenstaartje) at-A-lanta (punt) nl

naar de beginpagina van Atalanta