iun tagon

vendante la panon

bakistino

forgesis

peti monon

ridante ŝi disdonis

la panon

al la mirigitaj homoj


kiel amuze!

diris la mueslisto

kaj li donis al la bakistino

sakon da faruno


kiel amuze!

diris la kampulino

kaj ŝi donis al la muelisto

sakon da greno


kiel amuze!

diris la bienulo

kaj li fordonis

ĉiun sian grundon

al tiuj

kiu volis

ĝin utiligi


ekde tiu tago

oni forgesis

kunporti monon

pli ofte

ĉar

neniu plu

petis ĝin

ekde tiu tago

ekzistis nur unu

speco de ekonomio

la donacekonomio!


kial ni ne faris tion

antaŭe?

suspiris la homoj

oni diris

ni timis

kaj ne fidis unu la alian

ni volis havi

varon kontraŭ pago

kaj pagon kontraŭ varo

multaj el ni pensis

nur pri si mem

aliaj volis interŝanĝi honeste

kiam forestis

la egoismo

kaj malfido

kiam ĉiuj komprenis

ke la plej bona por aliaj

validas ankaŭ

por ili mem

tiam ni forgesis la monon

kaj ni forgesis

interŝanĝi honeste

ĉar donacoj torentis

senĉese

kaj reciproke

 

 

Atalanta 1990
Tradukis: Marulino, Sign&Script, 2010
Terug naar homepage Atalanta