STOIES DAGBOEK

Rjims Blog

[naar lopende maand]


30 oktober 2006

Als alles in de wereld nou nee laten we zeggen in je dagelijks leven als alles daar gaat zoals jij wilt zeg je dat het goed gaat, en je denkt dat dat niet meer dan normaal is: dat dat de gewone gang van zaken is maar dat is het niet -- er is geen gewone gang van zaken. Als alles goed gaat lijkt dat zo gewoon.
Soms gaat alles zo goed dat je het niet eens meer opmerkt. Totdat.
Ja totdat er een kink in de kabel komt totdat je hinkelt je strompelt je schuift en je wankelt -- dan ben je verontwaardigd. Verbolgen. Kwaad op het noodlot op alles en iedereen. Dat het je niet langer goed gaat. Hoe kan dat zo gekomen zijn, wie heeft me die poets gebakken, wie probeert mij toch dwars te zitten in dit ellendige heelal. Hallo?
Niemand daar?
Totdat je weet dat je vanuit niets begonnen bent en met niets hoeft te eindigen dat je niets kunt meenemen dat niets er toe doet behalve. Behalve nu lief leuk diep mooi goed. Leven.

23 oktober 2006

Gevoel moet je serieus nemen.
Stap even uit jezelf. Als het ware. Bekijk gevoel van alle kanten. Kritisch. Heel kritisch.
Gevoel is er niet zomaar, en het gaat ook niet zomaar weer weg. Laat je nooit meeslepen, niet door het eerste het beste gevoel dat je overdondert. Niet door latere gevoelens. Als een rivier waarop je voortdobbert.
Zorg dat je zelf de rivier bent. Zelfstandig. Zachtstromend.

15 oktober 2006

O ja das waar -- das waar ook.
Twee dingen tegelijk, dat kan niet. Rustig nadenkend leven en zonder adempauze van het ene projekt in de andere aktiviteit rollen. Dat kan niet. In het bos lopen en tegelijk aan je volgende boek schrijven. Dat kan niet.
De tijd staat nooit stil. De tijd kijkt nooit om. Intensief leven kan altijd, maar om intensiteit te krijgen moeten er adempauzes zijn. Dat je even stil staat bij een vallend blad. Dat je tijd neemt om te lachen als er een eikel op je kop valt.
De eikebomen hebben dit jaar veel vrucht gegeven: de paden in de bossen liggen bezaaid. Een heel klein deel van de nootjes zal uitkomen. Een heel klein deel van die ontkiemde nootjes groeit uit tot boom.
Geen boom haalt de eeuwigheid.
Hoor het roodborstje. Ze zingt haar prachtige lied.

8 oktober 2006

Denken: het gaat niet op (al die mooie ideeën, die Stoa). Door de nacht zweef je. De maan verschuilt zich achter wolken. Wolken die wegtrekken en wolken die terugkomen. Alsof je meezweeft en alsof die grijze wolken, die steeds weer voor de felgele maan schuiven, die oranje rood bruin paars kleuren en dan weer inktzwart zijn, alsof die grijze wolken onontkoombaar zijn. Weerloos zweef je mee. Laat maar komen dat gevoel. Laat maar komen die zwartgalligheid. Het maanlicht steekt in je ogen. 'Prachtig natuurverschijnsel', denk je kalm, terwijl kort en krachtig een depressie door je heen raast.
Stoïcijns bekijk je van een afstand hoe dat wezen dat jij nu eenmaal bent zich door haar gevoel laat meesleuren.
Slavin! Onzelfstandige!
Bestraf haar niet. Ze weet niet beter.
En kijk, ze richt zich op, en lacht alweer.
Om zichzelf. Stoa -- ha ha!

3 oktober 2006

De juiste houding is altijd die tussen twee uitersten, volgens Aristoteles. Tussen lafheid en overmoedigheid ligt bijvoorbeeld moed. Tussen gierigheid en verspilling ligt vrijgevigheid. Maar het midden en het matige bevallen me niet zo, klinken zo middelmatig... Het beste uit beide, vind ik een beter beeld. De voorzichtigheid uit lafheid combineren met de daadkracht van overmoedigheid. Soberheid combineren met losheid en onbezorgheid.
Maar de uitersten hoeven niet eerst bedacht te worden. De beste dingen kunnen ook meteen bedacht worden. Uitersten? Het zijn dwaalsporen. Het beste is het om de gedachten er achter op te sporen en door betere te vervangen.

3 oktober 2006

'Er zijn mensen met kwade bedoelingen.'
'Niemens heeft kwade bedoelingen met zichzelf.'
'Maar die mensen hebben wel kwade bedoelingen met anderen.'
'En toch denken zij dat wat zij willen het beste is.'
'Het beste voor henzelf, niet voor anderen. En dat is slecht.'
'Inderdaad, en het pakt ook slecht uit voor henzelf.'
'Maar niet zo slecht dat ze hun gedrag meteen bijstellen.'
'De mensen met goede bedoelingen zijn niet zo heel anders: ook zij doen wat zij denken dat het beste is.'
'Het beste voor anderen. Een groot verschil!'
'En het beste voor zichzelf. Elk levend wezen doet het beste voor zichzelf. Maar de mensen met goede bedoelingen weten dat je als mens het beste voor je zelf zorgt door ook zorg voor anderen te dragen. Door anderen niet als tegenstanders te zien, maar als lotgenoten. Dat inzicht ontbreekt bij de mensen die vanuit een smalle horizon handelen. We noemen hen zelfzuchtig, benepen, gemeen.'
'Bedoel je dat de mensen met kwade bedoelingen niet door hebben dat ze ook zichzelf benadelen?
'Dat ongeveer bedoel ik, ja.'

2 oktober 2006

Alle problemen tussen mensen berusten op misverstanden.