OVERZICHT WERELDRECORDS MASTERS
Inleiding

Zoals op de vorige pagina al is uitgelegd, staat in de grafieken op de horizontale as de leeftijd, op de verticale as het percentage van het OC-wereldrecord (OC = 'open class', in Nederland 'senioren' geheten) en het atletiekonderdeel staat rechts in de legenda. In de grafiek:
1. Blauwe lijn: de mastersrecords volgens wikipedia (stand 1 april 2011)
2. Paarse rechte lijn: een lijn waar twee records óp liggen en de overige eronder
3. Groene lijn: de prestaties die volgens de officiële gradings (systeem 2010) als 100% voor die leeftijdsklasse tellen
Als een blauwe lijn van rechts naar links zigzagt, dan is een precieze leeftijd van de atleet niet bekend. Staan er twee records in dezelfde vijfjaarsklasse, dan is eentje (nog) niet erkend.

Honderd procent

Omdat sommige OC-records op ongeoorloofde wijze tot stand (lijken te) zijn gekomen, is vooral bij de vrouwen niet altijd het OC-record als maatstaf genomen. Daardoor schieten bij het kogelstoten vrouwen een paar mastersrecords aan de bovenkant buiten de grafiek, want ook die zijn van DDR-kwaliteit, om het zo maar te noemen. De prestaties die als maatstaf, als 100% zijn genomen komen wel altijd uit de wereldranglijst aller tijden (afstanden in meters, tijden in seconden; tijden rechts ook in uren, minuten, seconden):

[grafiek]

Horden en steeple zijn vooralsnog niet geanalyseerd en dus ook niet in grafiek gebracht. De looponderdelen zijn de courante afstanden, alle andere afstanden hebben relatief zwakkere records, zowel bij de OC als bij de masters. (Incourant: 50i, 1000, mijl, 2000, 15K, 10 mijl, 20K, uurloop, 25K, 30K).
De ligging van de groene lijn hangt af van wat als OC-record is genomen. Bij het maken van de gradings van systeem 2010 zijn verdachte prestaties tamelijk rigoureus terzijde geschoven.

Vrouwen

[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


Mannen

[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


Zie ook:
Achtergronden van age gradings
Drie systemen age grading vergeleken
Verschillen tussen de onderdelen
Een wiskundig model voor gradings
Toepassing van het modelWeia Reinboud (weiatletiek (apenstaartje) xmsnet (punt) nl)

Zie ook mijn atletiekpagina, als die nog niet open is.