DRIE SYSTEMEN AGE GRADING VERGELEKEN
Inleiding

In de grafieken staat op de horizontale as de leeftijd, op de verticale as hoe de drie gradingssystemen zich verhouden tot de raaklijn (tangent) van de grafieken op de vorige bladzij. In de grafiek:
1. Paarse lijn: de raaklijn, maar nu horizontaal gezet bij y=1
2. Oranje lijn: gradings van systeem 1 (1994)
3. Blauwe lijn: gradings van systeem 2 (2007)
4. Groene lijn: gradings van het huidige systeem 3 (2010)
Als een gradingslijn hoger ligt dan een andere, dan is de hoogste het strengst. Ligt de gradingslijn hoger dan de paarse lijn, dan geeft de grading bij de mastersrecords van die leeftijden een uitkomst onder de 100%. Ligt daarentegen de paarse lijn hoger, dan zijn er (werkelijke of veronderstelde) records die meer dan 100% toebedeeld krijgen. Dat zijn vaak de bij het maken van de gradings terzijde geschoven records, die als besmet werden gezien. (Zie ook de vorige bladzij.)

Afhankelijk van...

De raaklijn, de paarse lijn dus, is een arbitrair ding, is afhankelijk van welke records gekozen zijn voor het trekken van de raaklijn. Ook zijn ze afhankelijk van de gekozen OC-records (OC = 'open class', wat bij ons senioren heet). Daarover later meer; en zie wederom de vorige pagina.
Horden en steeple zijn vooralsnog niet geanalyseerd en dus ook niet in grafiek gebracht. De looponderdelen zijn de courante afstanden, alle andere afstanden hebben relatief zwakkere records, zowel bij de OC als bij de masters. (Incourant: 50i, 1000, mijl, 2000, 15K, 10 mijl, 20K, uurloop, 25K, 30K).

Vrouwen

[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


Mannen

[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


[grafiek]


Zie ook:
Achtergronden van age gradings
Overzicht wereldrecords masters
Verschillen tussen de onderdelen
Een wiskundig model voor gradings
Toepassing van het modelWeia Reinboud (weiatletiek (apenstaartje) xmsnet (punt) nl)

Zie ook mijn atletiekpagina, als die nog niet open is.