TESTS, FINE TUNING, PROBLEMS
WORK IN PROGRESS

1 - Een rechte lijn

Op de eerst[grafiek]


Nu is het tijd om alle onderdelen in het model te stoppen.


Zie ook:
Achtergronden van age gradings
Overzicht wereldrecords masters
Drie systemen age grading vergeleken
Verschillen tussen de onderdelen
Een wiskundig model voor age gradings
The model in use


Weia Reinboud (weiatletiek (apenstaartje) xmsnet (punt) nl)

Also see my page on athletics, in case it isn't open yet.