TIJDEN OMREKENENMet de tabel op deze bladzij kan je vanuit één van je persoonlijke records berekenen wat je op andere afstanden kan lopen. Voor tijden op trainingsafstanden is de tabel ook geschikt. Je kunt elke afstand als uitgangspunt nemen, dus kan je ook uit je tijd op de 100 m berekenen wat je op de 100 km zou kunnen lopen - maar dat is natuurlijk onzinnig. Ook verder zitten er wel wat haken en ogen aan deze omrekenarij. Daarom de volgende opmerkingen:
1 De nauwkeurigste uitkomsten krijg je bij afstanden die dicht bij elkaar liggen.
2 Voor sprinters volgen uit deze tabel te optimistiese tijden voor lange afstanden.
3 Voor duurtalenten is het omgekeerd: de tabel geeft te optimistiese tijden voor korte afstanden.
4 Algemener: iedereen is het meest getalenteerd én getraind voor een beperkt afstandenbereik; voor zowel kortere als langere afstanden geeft de tabel te optimistiese schattingen.
5 De nauwkeurigheid is behoorlijk, alleen bij de vrouwen worden te pessimistiese tijden voor boven de 100 km voorspeld.


Achtergrond en gebruiksaanwijzing
De tabel volgt uit mijn vergelijking van alle loopwereldrecords. Je kunt elke afstand als startpunt nemen, maar om het wat gemakkelijker te maken heb ik al een aantal veel gelopen afstanden als basis uitgekozen: 100, 800, 3000, 10000 en marathon. Als ik bijvoorbeeld wil weten wat ik op de 1500 kan, dan kijk ik in de kolom 800 en zie dat de 1500 2.07069 keer zo lang duurt als mijn 800. Als ik voor beide afstanden evenveel talent heb en er evengoed voor getraind ben natuurlijk.
Wil ik uit mijn tijd op de 200 een schatting maken voor de 10 km, dan zie ik dat die allebei in de kolom 800 staan. Door 15.73829 (10 km) te delen door 0.18892 (200 m) krijg ik de verhouding tussen die twee afstanden. Dat is 83.3066. Omdat ik helemaal niet voor de 10 km train volgt hieruit een veel te optimistiese schatting van 41 minuten.
Nog bonter wordt het als je uit je tijd op de 100 m een tijd voor de 100 km wilt berekenen. Je vindt het in het blauwe deel van de kolom 100: 2215.11737. Dat zou voor mij ruim negen uur betekenen, maar daar kunnen wel wat uurtjes bij opgeteld worden!

Weia Reinboud (weiatletiek (@) xmsnet.nl) (Meer over atletiek hier.)


[tabel als plaatje]